Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN HÀ NỘI – AMSTERDAM

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam” gồm có 16 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Dương Đình Nghệ – Thanh Hóa

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam”:

Câu 3 (Tự luận): Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho hai đường tròn (C1), (C2) có phương trình lần lượt là (x + 1)^2 + (y + 2)^2 = 9 và (x – 2)^2 + (y – 2)^2 = 4.

a) Tìm tọa độ tâm, bán kính của hai đường tròn và chứng minh hai đường tròn tiếp xúc với nhau.

b) Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc tọa độ và tạo với đường thẳng nối tâm của hai đường tròn một góc bằng 45°.

c) Cho elip (E) có phương trình 16x^2 + 49y^2 = 1. Viết phương trình đường tròn (C) có bán kính gấp đôi độ dài trục lớn của elip (E) và (C) tiếp xúc với hai đường tròn (C1), (C2).