Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – ĐỒNG NAI

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai” gồm có 50 câu trắc nghiệm bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai”:

Câu 19: Cho phương trình bậc hai: x^2 − 2(m + 1)x + 2m2 − m + 8 = 0, với m là tham số. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A Phương trình luôn vô nghiệm với mọi m ∈ R.

B Phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m ∈ R.

C Phương trình có duy nhất 1 nghiệm với mọi m ∈ R.

D Tồn tại một giá trị m để phương trình có nghiệm kép.