Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam ” gồm có 15 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Lê Quý Đôn – Quảng Ninh

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam”:

Câu 3 (Tự luận): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(2;3) và đường thẳng d: 3x + 4y – 3 = 0.

a) Viết phương trình tham số của đường thẳng ∆ qua A và nhận u = (4;1) làm vectơ chỉ phương.

b) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng d.

c) Gọi (C1) là đường tròn có tâm A và tiếp xúc với đường thẳng d tại H, (C2) là đường tròn có tâm I thuộc d và cắt đường tròn (C1) tại hai điểm phân biệt H, K sao cho diện tích tứ giác AHIK bằng 21/2. Tìm tọa độ điểm I biết I có hoành độ dương.