Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị” gồm có 6 câu tự luận bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Quảng Nam 

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Thị xã Quảng Trị”:

Câu 2: Cho f(x) = x^2 – 2(m – 1)x + 4m – 7.

1) Tìm m để phương trình f(x) = 0 có hai nghiệm dương phân biệt.

2) Tìm m để bất phương trình f(x) > 0 có tập nghiệm R.

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho I(3;2) và d: 3x + 4y + 8 = 0.

1) Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I và bán kính R = 2.

2) Tìm tọa độ điểm M trên (C) và tọa độ điểm N trên d để đoạn thẳng MN có độ dài nhỏ nhất.