Dân số và lãnh thổ Việt Nam đứng TOP thế giới

Dân số và lãnh thổ Việt Nam đứng TOP thế giới

Xem thêm về cha ông chúng ta ngày xưa – Top thế giới như thế nào? 

https://www.nguyentheanh.com/viet-nam-la-nuoc-top-ho-bao-chau-a-va-the-gioi-tu-hao-dan-toc/

Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới 

Lãnh thổ Việt Nam đứng thứ 66 trên thế giới

dan-so-viet-nam-top the gioi

lanh-tho-viet-nam-dung-thu-66-the-gioi

Dân số và lãnh thổ đứng TOP thế giới

Dân số hiện tại của Việt Nam là 96.640.663 người vào ngày 28/08/2018 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc. Dân số Việt Nam hiện chiếm 1,27% dân số thế giới.

Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.

Mật độ dân số của Việt Nam là 312 người/km2.

Với tổng diện tích đất là 310.060 km2.

34,70% dân số sống ở thành thị (33.287.512 người vào năm 2016).

Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 31 tuổi.