An Giang công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 2 trường chuyên

Ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã có thông báo về kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, năm học 2018-2019.

Kì thi tuyển sinh 10 năm học 2018-2019 của tỉnh An Giang diễn ra trong 2 ngày 02,03/6 vừa qua với hơn 20 nghìn thí sinh đăng kí dự thi.

Kì thi năm nay, Sở Giáo dục – Đào tạo có kế hoạch tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập không chuyên là 17.200 học sinh và 825 học sinh cho 2 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu và Thủ Khoa Nghĩa.

Trưa ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã có thông báo số 122/TB-SGDĐT, thông báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, năm học 2018-2019, do bà Trần Thị Ngọc Diễm, Giám đốc Sở giáo dục kí.

Các thí sinh đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2, có tổng số điểm các bài thi đã tính hệ số từ điểm chuẩn trở lên.

Những thí sinh có điểm chuẩn bằng nhau thì tiếp tục xét chọn theo thứ tự ưu tiên sau:

Có điểm thi môn chuyên cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn”.

Điểm chuẩn, số lượng lấy đầu vào của 2 trường chuyên cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Trường chuyên Thoại Ngọc Hầu (Ảnh: tác giả cung cấp).

Trường chuyên Thoại Ngọc Hầu tuyển 10 lớp cho 9 môn chuyên, mỗi lớp có 35 học sinh.

Trong đó có 2 lớp Toán, 2 lớp chuyên Anh, 01 lớp Toán – Tin và 01 lớp Sử – Địa, các môn còn lại mỗi môn là 1 lớp.

Điểm cao nhất của trường chuyên Thoại Ngọc Hầu là môn chuyên Toán lấy 38,50 điểm, kế tiếp là chuyên Anh lấy 37,30 điểm, thấp nhấp là môn Địa lý lấy 29 điểm.

Những em không đủ điểm vào lớp chuyên nhưng có điểm thi từ 28,75 điểm sẽ được tuyển vào lớp cơ bản với số lượng 80 em.

Nếu các em đảm bảo được điều kiện là đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2, có tổng số điểm bốn môn (tính hệ số 1) từ 28,75 trở lên.

Những thí sinh có điểm chuẩn bằng nhau là 28,75 được tiếp tục xét chọn tiêu chí phụ là điểm thi môn chuyên 5,5 trở lên.

Điểm chuẩn Trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa (Ảnh: tác giả cung cấp).

Trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa tuyển 9 lớp với 303 học sinh, điểm cao nhất là môn Toán lấy 34 điểm, thấp nhất là môn Ngữ văn lấy 25 điểm.

Ngoài những em đỗ vào lớp chuyên thì trường tuyển 2 lớp cơ bản với số lượng 80 học sinh, điểm tuyển từ 17,75 trở lên cũng phải đảm bảo điều kiện: đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2, có tổng số điểm bốn môn (tính hệ số 1) từ 17,75 trở lên.

Những thí sinh có điểm chuẩn bằng nhau 17,75, được tiếp tục xét chọn các tiêu chí phụ theo trình tự: điểm thi môn chuyên cao hơn; điểm sơ tuyển cao hơn; điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Thông báo cũng nêu rõ: Thí sinh trúng tuyển đăng ký nhập học tại trường 2 trường chuyên Thoại Ngọc Hầu và Thủ Khoa Nghĩa từ ngày 02/7 đến hết ngày 07/7/2018