Điểm chuẩn dự kiến Đại học Bách khoa Hà Nội 2015

Điểm chuẩn dự kiến Đại học Bách khoa Hà Nội 2015

Năm 2015, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội xét tuyển vào hệ đại học chính quy dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia. Khác với các năm trước, điểm chuẩn năm nay sẽ được xác định theo thang điểm 10 dựa trên điểm trung bình các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển có xét tới hệ số môn chính (hệ số 2), cộng với điểm ưu tiên. Điểm chuẩn sẽ được xác định cho từng nhóm ngành, không có sự khác biệt giữa các tổ hợp môn thi.

Điểm xét của thí sinh sẽ được tính theo công thức sau:

–       Đối với các nhóm ngành không có quy định môn chính:

Điểm xét = Tổng điểm 3 môn/3 + điểm ưu tiên/3

–       Đối với các nhóm ngành có quy định môn chính:

           Điểm xét = Tổng điểm 3 môn có nhân hệ số môn chính /4 + điểm ưu tiên/3

Dự báo điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội 2015

Qua hệ thống tư vấn trực tuyến, Trường nhận được hàng trăm câu hỏi của thí sinh về khả năng trúng tuyển của mình và đề nghị được tư vấn để đăng ký các nguyện vọng trong Hồ sơ đăng ký xét tuyển. Căn cứ vào thống kê số liệu điểm thi kỳ thi THPT quốc gia và điểm chuẩn các năm trước, các chuyên gia tư vấn tuyển sinh của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đưa ra dự báo điểm chuẩn cho các nhóm ngành như sau:

–       Các nhóm ngành Cơ điện tử (KT11), Điện-Điện tử-Tự động hóa (KT21), Công nghệ thông tin (KT22): 8,0-8,5

–       Các nhóm ngành Kỹ thuật cơ khí (KT12), Toán-Tin (KT23), Kỹ thuật hóa học-Sinh học-Thực phẩm-Môi trường: 7,5-8,0

–       Các nhóm ngành kỹ thuật khác (KTxx): 7,0-7,5

–       Các nhóm ngành Cử nhân công nghệ (CNx): 6,5-7,5

–       Các nhóm ngành kinh tế-quản lý (KQx): 7,0-7,5

–       Ngành Ngôn ngữ Anh (TAx): 6,5-7,5

–       Các chương trình đào tạo quốc tế (QTx): 6,0-7,0

Điểm chuẩn dự báo trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, giúp thí sinh có định hướng tốt hơn khi lựa chọn nguyện vọng đăng ký. Điểm chuẩn dự báo này sẽ được cập nhật thường xuyên dựa trên tình hình thí sinh đăng ký và sẽ được chốt vào ngày kết thúc đợt xét tuyển (đợt 1 vào 20/8).

Tham khảo Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2014