Đề và đáp án chi tiết THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Đà Nẵng

Đề và đáp án chi tiết THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Đà Nẵng

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Đà Nẵng mã đề 203 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm khách quan với 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề được biên soạn bám sát cấu trúc đề tham khảo Toán 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (công bố từ tháng 1 năm 2018), đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn Đề và đáp án chi tiết THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Đà Nẵng:

+ Có một khối cầu bằng gỗ bán kính R = 10cm. Sau khi cưa bằng hai chỏm cầu có bán kính đáy bằng 1/2.R đối xứng nhau qua tâm khối cầu. Một người thời mộc đục xuyên tâm khối cầu gỗ. Người thợ mộc đã đục bỏ đi phần hình hộp chữ nhật có trục của nó trùng với trục hình cầu và có hai mặt lần lượt nằm trên hai mặt phẳng chứa hai đáy của hai chỏm cầu; hai mặt này là hai hình vuông có đường chéo bằng R (tham khảo hình vẽ bên). Tính thể tích V của phần còn lại của khối cầu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).

+ Cho hàm số y = 2/(x – 5). Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
+ Cho hình nón tròn xoay có chiều cao h = 37cm, nếu cắt hình nón bởi mặt phẳng qua trục ta được một tam giác đều. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình nón (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).