Đề Toán 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội lần 3

Đề Toán 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội lần 3

 Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Kim Liên – Hà Nội lần 3 mã đề 01 được biên soạn nhằm giúp các em học sinh được làm quen, rèn luyện để chuẩn bị kiến thức và tâm lý hướng đến kỳ thi chính thức THPT Quốc gia 2018 môn Toán, kỳ thi được tổ chức vào ngày 28/05/2018, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 trường Kim Liên – Hà Nội lần 3:

+ Ông A gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng với hình thức lãi kép. Sau 5 năm ông rút hết tiền ra được một khoản là 283.142.000 đồng. Hỏi ông A gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất bao nhiêu (kết quả được làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) biết rằng trong suốt thời gian gửi lãi suất không thay đổi ?

+ Cho A là tập hợp các số có năm chữ số đôi một khác nhau được lập từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Lấy ngẫu nhiên một số từ A. Tính xác suất để lấy được số luôn có mặt hai chữ số 1; 7 và hai chữ số đó đứng kề nhau, chữ số 1 nằm bên trái chữ số 7.
+ Cho hai điểm A, B cố định. Gọi M là ảnh của N qua phép tịnh tiến theo véc tơ AB, P đối xứng với N qua M. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. N là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo véc tơ BA.
B. P là ảnh của M qua phép tịnh tiến theo véc tơ AB.
C. P là ảnh của N qua phép tịnh tiến theo véc tơ 2AB.
D. N là ảnh của P qua phép tịnh tiến theo véc tơ 2AB.