Đề THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Hậu Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Hậu Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán sở GD và ĐT Hậu Giang mã đề 104 được biên soạn bám sát đề tham khảo môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề gồm 7 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút.

Trích dẫn đề thi thử 2018 môn Toán sở Hậu Giang:
+ Trong đời sống hằng ngày, ta thường gặp rất nhiều hộp kiểu hình trụ như: hộp sữa, lon nước ngọt … Cần làm những hộp đó (có nắp) như thế nào để tiết kiệm được nguyên liệu mà thế tích chứa lại lớn nhất.
A. Hộp hình trụ có đường cao bằng bán kính đáy.
B. Hộp hình trụ có đường cao bằng một nửa bán kính đáy.
C. Hộp hình trụ có đường cao bằng đường kính đáy.
D. Hộp hình trụ có đường cao bằng hai lần đường kính đáy.

+ Cho hình chóp đều S.ABC có SA = 2 cm và cạnh đáy bằng 1 cm. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của hình chóp này sao cho vtSM = 2/3.vtSG, với G là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Gọi a, b, c lần lượt là khoảng cách từ điểm M đến các mặt phẳng (SAB); (SAC); (SBC). Tính giá trị của biểu thức P = a + b + c.
+ Cho tập hợp S có 7 phần tử. Mỗi tập con gồm 3 phần tử của tập hợp S là:
A. Số chỉnh hợp chập 3 của 7.
B. Số tổ hợp chập 3 của 7.
C. Một chỉnh hợp chập 3 của 7.
D. Một tổ hợp chập 3 của 7.