Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sở GD-ĐT Tuyên Quang

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sở GD-ĐT Tuyên Quang

34877825_168147534034818_4846171497414262784_n

 

HÌNH HỌC

Bài 7: cho đường tròn (O;R) (đường tròn tâm O, bán kính R) và điểm A cố định nằm trên đường tròn (O;R), BC là một đường kính thay đổi của đường tròn (O;R) và không đi qua điểm A. Đường tròn đường kính AO cắt các đoạn AB, AC tại các điểm thứ hai tương ứng là M, N. Tia OM cắt (O;R) tại điểm P . Gọi H là trực tâm của tam giác AOP. Chứng minh rằng:

  1. tứ giác AMON là hình chữ nhật.
  2. tứ giác PHOB nội tiếp được trong một đường tròn và ((OH.PC)/AC) không phụ thuộc vị trí của các điểm B, C.