Đề thi Toán chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi lần 1 THPT Quốc gia 2018

Đề thi Toán chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi lần 1 THPT Quốc gia 2018

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi lần 1 mã đề 001 gồm 7 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đây là đề thi thử Toán của trường chuyên nên rất đáng để tham khảo và thử sức, đề thi có đáp án.

Trích dẫn Đề thi Toán chuyên Lê Khiết – Quãng Ngãi lần 1 THPT Quốc gia 2018:

+ Cho đường tròn (C) có phương trình x^2 + y^2 = 5. và đường thẳng (d) có phương trình y = 1. Biết (d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi (d) và cung nhỏ AB của (C) .Quay hình (H) xung quanh đường thẳng (d) ta được một khối tròn xoay có thể tích V. Giá trị của V gần nhất với số nào sau đây ?
+ Một khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân và đường sinh có độ dài bằng 3√2 cm. Một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc 60 độ chia khối nón thành 2 phần. Tính thể tích phần nhỏ hơn (Tính gần đúng đến hàng phần trăm).

+ Hai quả bóng hình cầu có kích thước khác nhau được đặt ở 2 góc của một căn nhà hình hộp chữ nhật sao cho mỗi quả bóng đều tiếp xúc với 2 bức tường và nền của căn nhà đó biết rằng trên bề mặt của mỗi quả bóng đều tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường và nền nhà nó tiếp xúc lần lượt bằng 1, 2, 3. Hãy tính tổng các bình phương của 2 bán kính của 2 quả bóng đó.