Đề thi Toán 12 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương

Đề thi Toán 12 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương

Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương mã đề 357 nằm trong chuyên mục đề thi thử môn Toán hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018, đề gồm 5 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn Đề thi Toán 12 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương:

+ Một người gửi 50 triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất 0,4%/tháng. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng tiếp theo. Hỏi người đó phải gửi trong bao nhiêu tháng để lĩnh về được 70 triệu đồng, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền và lãi suất không thay đổi?

+ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại C, AC = 3, BC = 1, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = 4. Gọi M là trung điểm của cạnh AB. H là điểm đối xứng với C qua M. Cosin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (SHB) và (SBC) bằng?
+ Có 10 người xếp thành một hàng dọc (vị trí của mỗi người trong hàng là cố định). Chọn ngẫu nhiên 3 người trong hàng. Tính xác suất để trong 3 người được chọn không có hai người nào đứng cạnh nhau.