Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Trưng Vương Hà Nội

Đề thi thử vào lớp 10 trường THCS Trưng Vương Hà Nội

33609027_2049284618677726_6637078460760064000_n

HÌNH HỌC 

Bài 4: từ điểm M ở ngoài đường tròn (O), vẽ tiếp tuyến MA đến (O) (với A là tiếp điểm ) và vẽ cát tuyến MBC sao cho MB<MC và tia MC nằm giữa hai tia MA, MO. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng OM, gọi E là trung điểm của đoạn thẳng BC.

  1. chứng minh bốn điểm O, E, A, M cùng thuộc một đường tròn.
  2. chứng minh (MA)^2 = MB.MC.
  3. chứng minh tứ giác BCOH nội tiếp và HA là tia phân giác của góc BHC.
  4. đoạn thẳng OA cắt đường tròn (O) tại điểm I. chứng minh: ( S(ABC)  / S(BIH))=(BM/BH).