Đề thi thử vào lớp 10 THPT trường THCS Trần Mai Ninh

Đề thi thử vào lớp 10 THPT trường THCS Trần Mai Ninh

32387185_1427341124037828_8643483660130975744_o

 

HÌNH HỌC

Bài 4: cho tứ giác STUV nội tiếp đường tròn (O;R) , SU cắt TV ở I. Đường tròn tâm P ngoại tiếp tam giác IVU cắt SV ở E, cắt UT ở F. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của EF với VT và SU.

  1. Chứng minh IE = IF.
  2. Chứng minh V, M,U, N cùng thuộc một đường tròn.
  3. Gọi Q lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác STI. Tứ giác STUV có thêm điều kiện gì để IP + IQ đạt giá trị nhỏ nhất.