Đề thi thử vào lớp 10 lần 2 phòng GD-ĐT Yên Lạc

Đề thi thử vào lớp 10 lần 2 phòng GD-ĐT Yên Lạc

34121357_1833178720309751_3341844646346096640_n

HÌNH HỌC

Bài 7: cho tam giác ABC có ba góc nhọn AB<AC. Đường tròn tâm O đường kính BC cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại E và D. Gọi H là giao điểm của BD và CE. Từ A kẻ các tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (M, N là tiếp tuyến)

  1. chứng minh AH vuông góc với BC tại K.
  2. chứng minh góc ANM bằng góc AKN.
  3. chứng minh ba điểm M, H, N thẳng hàng.