Đề thi thử vào lớp 10 lần 10 trường THCS Lý Thường Kiệt

Đề thi thử vào lớp 10 lần 10 trường THCS Lý Thường Kiệt 

31956529_174822183340271_2570556541044260864_o

HÌNH HỌC

Bài 4: cho đường tròn (O;R), dây CD có trung điểm E. Trên tia đối của tia CD lấy điểm M. Kẻ tiếp tuyến MA, MB với đường tròn ( A và B là các tiếp điểm ). Đường thẳng MO cắt AB tại H, cắt đường tròn I (I nằm giữa M và O)

  1. chứng minh: năm điểm M,A,O,E,B cùng thuộc một đường tròn.
  2. chứng minh: OH.OM = (OA)^2  từ đó suy ra OH.OM + MC.MD = (MO)^2.
  3. chứng minh: CI là phân giác của góc MCH.
  4. đường thẳng AB cắt OE tại K. khi M di chuyển trên tia đối của tia CD thì AB luôn đi qua một điểm cố định.