Đề thi thử Toán trường THPT Cẩm Bình – Hà Tĩnh lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Cẩm Bình – Hà Tĩnh lần 3

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Cẩm Bình – Hà Tĩnh lần 3 mã đề 103 được biên soạn bám sát cấu trúc đề minh họa môn Toán 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề bao gồm kiến thức Toán 11 và Toán 12 – đây là điểm mới so với đề thi THPTQG môn Toán năm 2017, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán THPTQG 2018:
+ Có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên 8 tấm thẻ , tính xác suất để chọn được 5 tấm mang số lẻ, 3 tấm mang số chẵn trong đó có đúng 3 tấm thẻ mang số chia hết cho 3. Kết quả đúng là?

+ Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh bằng a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.
+ Giả sử cứ sau một năm diện tích đất nộng nghiệp của nước ta giảma phần trăm diện tích hiện có. Hỏi sau 10 năm nữa diện tích đất nông nghiệp của nước ta bằng bao nhiêu phần trăm diện tích hiện nay?