Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương

ĐỀ THI THỬ TOÁN THPTQG VÀ ĐÁP ÁN – THPT THANH MIỆN – HẢI DƯƠNG

“Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương” bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2020 – gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử Toán THPTQG – THPT Thanh Miện – Hải Dương, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2020 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án – THPT Chuyên Quang Trung – Bình Phước

Đề thi thử THPTQG môn Toán và Đáp án – THPT Chu Văn An – Gia Lai

Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án – Liên trường THPT Nghệ An

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong Đề thi thử Toán THPTQG và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương:

Câu 22: Ông A gửi số tiền 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 7% trên năm, biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì sau mỗi năm số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Sau thời gian 10 năm nếu không rút lãi lần nào thì số tiền mà ông A nhận được tính cả gốc cả lãi là:

A. 10^8.0,07^10

B. 10^8.(1+0,07)^10

C. 10^8.(1+0,007)^10

D. 10^8.(1+0,7)^10