Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An lần 2 mã đề 132 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm với 50 câu hỏi, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào chiều Chủ Nhật ngày 29/04/2018, đề thi có đáp án các mã đề 132, 209, 357, 485.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPTQG 2018 trường THPT Đặng Thúc Hứa – Nghệ An lần 2:

+ Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba điểm A B C (1;2;-1), (2;0;1), (-2;2;3). Đường thẳng Δ qua trực tâm H của tam giác ABC và nằm trong mặt phẳng (ABC) cùng tạo với các đường thẳng AB, AC một góc 45 độ có một véctơ chỉ phương là u(a;b;c) với c là một số nguyên tố. Giá trị của biểu thức ab + bc + ca bằng?

+ Tìm giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x^4 – 2(m + 1)x^2 + 2m + 3 có ba điểm cực trị A,B,C sao cho trục hoành chia tam giác ABC thành một tam giác và một hình thang biết rằng tỉ số diện tích tam giác nhỏ được chia ra và diện tích tam giác ABC bằng 4.
+ Đội thanh niên xung kích của một trường THPT gồm 15 học sinh trong đó có 4 học sinh khối 12, 5 học sinh khối 11 và 6 học sinh khối 10. Chọn ngẫu nhiên ra 6 học sinh đi làm nhiệm vụ. Tính xác suất để chọn được 6 học sinh có đủ 3 khối.