Đề thi thử Toán THPTQG 2018 liên trường THPT – Nghệ An lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 liên trường THPT – Nghệ An lần 2

Đề thi thử Toán THPTQG 2018 liên trường THPT – Nghệ An lần 2 mã đề 106 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, kỳ thi được tổ chức ngày 21/04/2018, đề thi có đáp án.

Trích dẫn Đề thi thử Toán THPTQG 2018 liên trường THPT – Nghệ An lần 2:

+ Cho tứ diện ABCD. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC, E là điểm trên cạnh CD với ED = 3EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng (MNE) và tứ diện ABCD là:
A. Tam giác MNE.
B. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kỳ trên cạnh BD.
C. Hình bình hành MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC.
D. Hình thang MNEF với F là điểm trên cạnh BD mà EF // BC.

+ Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (α) đi qua điểm M(1;2;1) và cắt các tia Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho độ dài OA, OB, OC theo thứ tự tạo thành cấp số nhân có công bội bằng 2. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O tới mặt phẳng (α).
+ m0 là giá trị của tham số m để đồ thị hàm y = x^4 + 2mx^2 – 1 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 4√2. mệnh đề nào sau đây đúng?