Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 sở GD và ĐT Trà Vinh

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 sở GD và ĐT Trà Vinh

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 sở GD và ĐT Trà Vinh mã đề 101 được biên soạn theo chuẩn ra đề của Bộ GD và ĐT, đề gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề giúp học sinh hiểu được cấu trúc đề cũng như các dạng toán có thể xuất hiện trong đề thi THPTQG môn Toán chính thức, đề thi có đáp án.

Trích dẫn đề thi thử Toán 2018 sở Trà Vinh:

+ Cho nửa đường tròn đường kính AB = 4√5. Trên đó người ta vẽ một parabol có đỉnh trùng với tâm của nửa hình tròn, trục đối xứng là đường kính vuông góc với AB. Parabol cắt nửa đường tròn tại hai điểm cách nhau 4cm và khoảng cách từ hai điểm đó đến AB bằng nhau và bằng 4cm. Sau đó người ta cắt bỏ phần hình phẳng giới hạn bởi đường tròn và parabol (phần tô màu trong hình vẽ). Đem phần còn lại quay xung quanh trục AB. Thể tích của khối tròn xoay thu được bằng?

+ Hai quả bóng hình cầu có kích thước khác nhau được đặt ở hai góc của một căn nhà hình hộp chữ nhật sao cho mỗi quả bóng đều tiếp xúc với hai bức tường và nền của nhà đó. Biết rằng trên bề mặt của quả bóng đều tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường và nền nhà mà nó tiếp xúc bằng 1, 2, 4. Tổng độ dài đường kính của hai quả bóng đó bằng?
+ Trong kì thi thử THPT Quốc Gia, An làm để thi trắc nghiệm môn Toán. Đề thi gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có một phương án đúng; trả lời đúng mỗi câu được 0,2 điểm. An trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng 45 câu, 5 câu còn lại An chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để điểm thi môn Toán của An không dưới 9,5 điểm.