Đề thi thử Toán 2018 trường THPT số 2 An Nhơn – Bình Định

Đề thi thử Toán 2018 trường THPT số 2 An Nhơn – Bình Định

Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2018 trường THPT số 2 An Nhơn – Bình Định mã đề 132 gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 19/05/2018 nhằm đánh giá năng lực và giúp học sinh rèn luyện để hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn Toán.

Trích dẫn Đề thi thử Toán 2018 trường THPT số 2 An Nhơn – Bình Định:

+ Một người muốn gửi tiền vào ngân hàng để đến ngày 19/5/2020 rút được khoản tiền là 100.000.000 đồng (cả vốn lẫn lãi). Lãi suất ngân hàng là 0,75%/tháng, tính theo thể thức lãi kép. Hỏi vào ngày 19/5/2018 người đó phải gửi ngân hàng số tiền là bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu trên, nếu lãi suất
không thay đổi trong thời gian người đó gửi tiền (giá trị gần đúng làm tròn đến hàng nghìn)?

+ Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có đường chéo A’C = 3. Tính diện tích xung quanh Sxq của hình trụ có một đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD và chiều cao bằng chiều cao của hình lập phương.
+ Cho hàm số f(x) có đồ thị là đường cong (C) biết đồ thi ̣của f'(x) như hình vẽ bên dưới. Tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 1 cắt đồ thi ̣(C) tại hai điểm A, B phân biệt lần lượt có hoành độ a, b.