Đề thi thử Toán 2018 Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh lần 3

Đề thi thử Toán 2018 Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh lần 3

Đề thi thử Toán 2018 THPTQG trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh lần 3

Kỳ thi thử Toán 2018 THPTQG trường THPT Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh lần 3 được diễn ra vào ngày 01/04/2018, đề được biên soạn theo chuẩn đề minh họa Toán 2018 với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án.

Trích dẫn Đề thi thử Toán 2018 Nguyễn Đăng Đạo – Bắc Ninh lần 3:

+ Cho một mảnh vườn hình chữ nhật ABCD có chiều rộng là 2m,chiều dài gấp ba chiều rộng .Người ta chia mảnh vườn bằng cách dùng hai đường parabol ,mỗi parabol có đỉnh là trung điểm của một cạnh dài và đi qua hai mút của cạnh dài đối diện .Tính tỉ số diện tích phần mảnh vườn nằm ở miền trong hai parabol với diện tích phần đất còn lại?
+ Có 1 chiếc cốc làm bằng giấy được úp ngược như hình vẽ. Chiều cao của chiếc cốc là HK = 2√143 cm, bán kính đáy cốc HP = 1 cm, bán kính miệng cốc là KN = 3 cm. Một con kiến đang đứng ở điểm M của miệng cốc dự định sẽ bò 2 vòng quanh thân cốc để lên đến đáy cốc ở điểm P. Tính quãng đường ngắn nhất để con kiến có thể thực hiện được dự định của mình.

+ Xét các mệnh đề sau:
I. Nếu mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) thì (P) song song với mọi đường thẳng trong (Q).
II. Nếu mặt phẳng (P) và mặt phẳng (R) cùng song song với mặt phẳng (Q) thì mặt phẳng (P) và mặt phẳng (R) song song với nhau.
III. Nếu mặt phăng (P) song song với mặt phẳng (Q) thì mọi đường thẳng trong (P) đều song song với mọi đường thẳng trong (Q).
IV. Nếu mặt phẳng (P) song song mặt phẳng (Q) và đường thẳng a song song với mặt phẳng (Q) thì đường thẳng a song song với mặt phẳng (P).
Số mệnh đề đúng là?