Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân

ĐỀ THI THỬ THPTQG2019 MÔN TOÁN VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN – VĨNH PHÚC

“Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc” bao gồm kiến thức của cả 3 khối lớp (10,11 và 12) và có cấu trúc giống như đề thi môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 – gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút. Vì vậy, khi làm Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án – THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc, học sinh có thể nâng cao và cải thiện kĩ năng làm bài và giải đề, chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2019 sắp tới.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án – Hội các trường chuyên khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ

Đề thi thử THPTQG2019 môn Toán và Đáp án – THPT Lương Tài 2

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm có trong tài liệu tham khảo:

Câu 38: Tổ 1 của lớp 10A có 10 học sinh gồm 6 nam và 4 nữ. Cần chọn ra 2 bạn trong tổ 1 để phân công trực nhật. Xác nhận để chọn được 1 bạn nam và 1 bạn nữ là:

A. 1/9

B. 8/15

C. 6/25

D. 4/15

Câu 43: Có 30 tấm thẻ được đánh số thứ tự từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 10 tấm. Tính xác suất lấy được 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 10.

A. 568/667

B. 33/667

C. 99/667

D. 634/667