Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Cổ Loa – Hà Nội lần 3

Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT Cổ Loa – Hà Nội lần 3

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu HAY trong đề :

  1. Người ta cần làm một cái bồn chứa dạng hình trụ có thể tích 1000 lít bằng inox để chứa nước, tính bán kính R của hình trụ đó sao cho diện tích toàn phần của bồn chứa đạt giá trị nhỏ nhất ?
  2. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Dựng khối đa diện ABCDEF như hình vẽ sao cho EF song song với AD,       EF = 2a , các cạnh còn lại của đa diện đều bằng a. Tính thể tích V của khối đa diện ?
  3. Cho đoạn thẳng AB có độ dài là a. Xét hai mặt cầu có tâm lần lượt là A và B và có bán kính là a cắt nhau theo giao tuyến là đường tròn ( ) C . Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường tròn ( ) C . Khi đó ( ) P chia khối cầu tâm A bán kính a thành hai phần: phần không chứa tâm A và phần chứa tâm A , gọi V1 là thể tích phần chứa tâm A . Tương tự (P) cũng chia khối cầu tâm B bán kính a thành hai phần: phần không chứa tâm B và phần chứa tâm B , gọi V2 là thể tích phần chứa tâm B . Tính V = V1 + V2 ?

0 1 2 3 4 5 6