Đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Hưng Nhân – Thái Bình

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 TOÁN LỚP 12 TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN – HÀ TĨNH

Bài viết cùng chủ đề:  Đề thi HKII Toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Hàm Nghi – Hà Tĩnh

Trích dẫn đề thi học kỳ 2 Toán 12 năm 2017 – 2018:
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục, đồng biến trên đoạn [a; b]. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng (a; b).
B. Hàm số đã cho có cực trị trên đoạn [a; b].
C. Phương trình f(x) = 0 có nghiệm duy nhất thuộc đoạn [a; b].
D. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn [a; b].
+ Cho hình thoi ABCD có tâm O (như hình vẽ). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Phép vị tự tâm O, tỷ số k = -1 biến tam giác ABD thành tam giác CDB.
B. Phép quay tâm O, góc 2π biến tam giác OBC thành tam giác OCD.
C. Phép tịnh tiến theo vectơ AD biến tam giác ABD thành tam giác DCB.
D. Phép vị tự tâm O, tỷ số k = 1 biến tam giác OBC thành tam giác ODA.
+ Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh a, góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy là α thoả mãn cosα =1/3. Mặt phẳng (P) qua AC và vuông góc với mặt phẳng (SAD) chia khối chóp S.ABCD thành hai khối đa diện. Tỉ lệ thể tích hai khối đa diện là?

Download đầy đủ tại đây.