Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Phú Quốc – Kiên Giang

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT PHÚ QUỐC – KIÊN GIANG

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Phú Quốc – Kiên Giang” gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan và 3 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 – THPT Phú Quốc – Kiên Giang sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 11 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 11 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT chuyên Thăng Long – Lâm Đồng

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Phú Quốc – Kiên Giang”:

Câu 7: Hệ thống bảng viết trong các phòng học của trường X được thiết kế dạng trượt sang hai bên như hình vẽ. Khi cần sử dụng khoảng không ở giữa, ta sẽ kéo bảng về phía hai bên. Khi kéo tấm bảng sang phía bên trái hoặc bên phải, ta đã thực hiện phép biến hình nào đối với tấm bảng?

A. Phép quay.

B. Phép tịnh tiến.

C. Phép đối xứng tâm.

D. Phép vị tự.

Câu 30: Hình vẽ bên là hai bánh răng của một động cơ, chúng có cùng kích thước. Khi động cơ hoạt động, hai bánh răng quay đều, cùng chiều. Biết tốc độ quay của bánh răng ở hình 2 gấp đôi tốc độ quay của bánh răng ở hình 1 và phương trình biểu thị độ cao của điểm A ở bánh răng thứ nhất là h = 2R + Rsin(pi/5.t) (trong đó R là bán kính bánh răng, t là thời gian quay tính bằng giây, h là độ cao của điểm A). Giả sử tại thời điểm bắt đầu khởi động, hai điểm  A, B có độ cao bằng nhau. Tìm thời điểm đầu tiên sau khi động cơ hoạt động, hai điểm A, B có độ cao bằng nhau.

A. t ∈ (3; 9/2]

B. t ∈ (9/2; 5]

C. t ∈ (0;3/2]

D. t ∈ (3/2; 3]