Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT NGUYỄN CHÍ THANH – TP HCM

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM” gồm 9 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 11 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 11 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Đông Hưng Hà – Thái Bình

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Quốc Oai – Hà Nội

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM”:

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thang đáy lớn AB, biết AB = 2CD. Gọi G là trọng tâm của tam giác SBC và E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AD.

1) Tìm giao tuyến của các mặt phẳng: (SAB) với (SCD) và (SAD) với (SBC).

2) Tìm giao điểm K của GF với (SAC).

3) I là giao điểm của BD với EF. Chứng minh: GI song song với (SAD).

4) (α) là mặt phẳng qua GI và song song với BC. Tìm thiết diện của (α) với hình chóp S.ABCD.