Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên

ĐỀ  KIỂM TRA HỌC KÌ 1 TOÁN 11 VÀ ĐÁP ÁN – THPT DƯƠNG QUẢNG HÀM – HƯNG YÊN

Bài viết “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên” gồm 30 câu trắc nghiệm khách quan và 4 câu tự luận với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 – THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 11 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 11 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Kim Liên – Hà Nội

Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Thanh Miện – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 và Đáp án – THPT Dương Quảng Hàm – Hưng Yên”:

Câu 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, P, Q là bốn điểm lần lượt lấy trên bốn cạnh AB, BC, CD, DA sao cho bốn điểm này không trùng với đỉnh của tứ diện và đồng phẳng. Khẳng định nào sau đây sai?

A. Ba đường thẳng MQ, PN, BD đồng quy hoặc đôi một song song.

B. MN cắt BD.

C. Ba đường thẳng MN, PQ, AC đồng quy hoặc đôi một song song.

D. Tứ diện ABCD có 6 cạnh.

Câu 4: Cho hình thoi ABCD tâm O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?

A. Phép vị tự tâm O, tỷ số k = −1 biến tam giác ABD thành tam giác CDB.

B. Phép tịnh tiến theo vectơ AD biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

C. Phép quay tâm O, góc π/2 biến tam giác OBC thành tam giác OCD.

D. Phép vị tự tâm O, tỷ số k = 1 biến tam giác OBC thành tam giác ODA.