Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG 1 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN LƯƠNG THẾ VINH – ĐỒNG NAI

Bài viết “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai” bao gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức về chương 1 Hình học 10. Với thời gian làm bài 45 phút, đề kiểm tra bao gồm các bài toán về chủ đề vectơ và các phép toán.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Thị Xã Quảng Trị

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Bến Tre – Vĩnh Phúc

Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT Nguyễn Trung Trực – Bình Định

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Hình học 10 chương 1 và Đáp án – THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai”:

Câu 9: Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá song song nhau

B. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá trùng nhau

C. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau

D. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ bằng nhau