Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH TOÁN 12 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 2 – Giải tích 12 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

12 đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Tuyển tập đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án

Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Ông Ích Khiêm – Đà Nẵng

  • Trích dẫn một số câu hỏi trắc nghiệm khách quan có trong “Đề kiểm tra Giải tích Toán 12 chương 2 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương”:

Câu 12: Mỗi chuyến xe buýt có sức chứa tối đa là 60 hành khách. Một chuyến xe buýt chở x hành khách thì giá tiền cho mỗi hành khách là (3 – x/40)^2 (USD). Khẳng định nào sau đây đúng?

A.Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 160 (USD).

B.Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất bằng 135 (USD).

C.Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 60 hành khách.

D.Một chuyến xe buýt thu được lợi nhuận cao nhất khi có 45 hành khách.

Câu 24: Một người gửi tiền vào ngân hàng với lãi suất không đổi là 8%/năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Người đó định gửi tiền trong vòng 3 năm, sau đó rút tiền ra để mua ô tô trị giá 500 triệu đồng. Hỏi số tiền ít nhất người đó phải gửi vào ngân hàng để có đủ tiền mua ô tô (kết quả làm tròn đến hàng triệu) là bao nhiêu?

A. 395 triệu đồng

B. 394 triệu đồng

C. 397 triệu đồng

D. 396 triệu đồng