Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Mộ Đức 2 – Quảng Ngãi

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 11 CHƯƠNG 2 VÀ ĐÁP ÁN – THPT MỘ ĐỨC 2 – QUẢNG NGÃI

Bài viết “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Mộ Đức 2 – Quảng Ngãi” gồm 25 câu trắc nghiệm khách quan kiểm tra kiến thức chương 2 – Đại số 11 và đáp án. Đề kiểm tra chủ yếu tập trung để kiểm tra kiến thức về tổ hợp và xác suất.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Lạng Giang 1 – Bắc Giang

Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra đại số 11 chương 2 và Đáp án – THPT Mộ Đức 2 – Quảng Ngãi”:

Câu 21: Trong cuộc chơi “Rung chuông vàng” đội tuyển trường THPT số 2 Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi lọt vào vòng chung kết trong đó có 5 bạn nữ và 15 bạn nam. Để sắp xếp vào vị trí chơi ban tổ chức chia làm bốn nhóm A, B, C, D mỗi nhóm có 5 bạn, việc chia nhóm bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Tính xác suất để 5 bạn nữ về cùng một nhóm?

A. 1/3876

B. 1/15504

C. 1/3003

D. 1365/20672

Câu 22: Có 5 hộp bánh, mỗi hộp có 8 chiếc bánh gồm 5 chiếc bánh ngọt và 3 bánh mặn. Lấy ngẫu nhiêu 2 chiếc bánh từ mỗi hộp. Tính xác suất của biến cố trong 5 lần lấy sao cho 4 lần lấy có 2 bánh ngọt và một lần lấy có 2 bánh mặn?

A. 0,85714

B. 0,34467

C. 0,0087

D. 0,57446