Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hải Dương

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hải Dương” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – Sở GD&ĐT Hải Dương sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Cần Thơ

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – sở GD&ĐT Kon Tum

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hải Dương”

Câu 18: Hình chóp có diện tích bằng 6a^2 , thể tích khối chóp bằng 30a^3, chiều cao khối chóp bằng:

A. a

B. 5a

C. 15a

D. 9a

Câu 19: Số cạnh của hình chóp có đáy là đa giác 10 đỉnh bằng:

A. 10

B. 30

C. 20

D. 15

Câu 50: Cho hình trụ có đáy là hai đường tròn tâm O và O’, bán kính đáy bằng chiều cao và bằng 2a. Trên đường tròn đáy có tâm O lấy điểm A, trên đường tròn tâm O’ lấy điểm B. Đặt α là góc giữa AB và đáy. Biết rằng thể tích khối tứ diện OO’AB đạt giá trị lớn nhất. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. tanα = √2

B. tanα = 1/√2

C. tanα = 1/2

D. tanα = 1