Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đắk Lắk

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đắk Lắk” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – Sở GD&ĐT Đắk Lắk sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đồng Nai

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Long Thạnh – Kiên Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Đắk Lắk”

Câu 42: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R. Biết rằng hàm số f(x) có đạo hàm f(x) và hàm số y = f(x) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Khi đó nhận xét nào sau đây đúng?

A. Hàm số f(x) không có cực trị.

B. Đồ thị hàm số f(x) có đúng 2 điểm cực tiểu.

C. Đồ thị hàm số f(x) có đúng 1 điểm cực đại.

D. Hàm số f(x) có 3 cực trị.

Câu 47: Một mảnh đất hình tam giác đều ABC có độ dài cạnh 12m. Bên trong mảnh đất người ta chia nó như hình vẽ (phần bôi đen) và dự định dùng phần đất MNP để trồng hoa, các phần còn lại trồng cỏ. Hỏi x có giá trị gần với giá trị nào dưới đây để phần trồng hoa có diện tích nhỏ nhất, biết BM = x, CN = 2x, AP = 3x?

A. 3m

B. 5m

C. 4m

D. 2m