Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG – NAM ĐỊNH

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 – Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Tuyển tập đề ôn thi học kì 1 Toán 12 và Đáp án

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bình Phước

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định”

Câu 9: Cho phương trình 3^(1 + x) + 3^(1 − x) = 10. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A. Phương trình có hai nghiệm cùng âm.

B. Phương trình có hai nghiệm trái dấu.

C. Phương trình vô nghiệm.

D. Phương trình có hai nghiệm dương.

Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x + 2y + z − 6 = 0. Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau?

A. Mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q): x + 2y + z + 5 = 0.

B. Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là n = (1;2;1).

C. Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu tâm I (1;7;3) bán kính bằng √6.

D. Mặt phẳng (P) đi qua điểm A (3;4;−5).