Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hà Nam

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN 12 VÀ ĐÁP ÁN – SỞ GD&ĐT HÀ NAM

Bài viết “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hà Nam” gồm có 50 câu trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra cuối kì 1 – Sở GD&ĐT Hà Nam sẽ giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Toán trong phạm vi học kì 1 lớp 12 của mình. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 12 rèn luyện và nâng cao kĩ năng làm bài của mình hơn.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT An Phước – Ninh Thuận

Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – THPT Nguyễn Chí Thanh – TP HCM

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 12 và Đáp án – Sở GD&ĐT Hà Nam”

Câu 32: Cho một khối chóp có đáy là hình bát giác. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Khối chóp có 8 mặt bên.

B. Khối chóp có số cạnh nhiều hơn số mặt.

C. Khối chóp có số mặt ít hơn số đỉnh.

D. Khối chóp có 9 đỉnh.