Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 phòng GD-ĐT Hà Đông

Đề khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 phòng GD-ĐT Hà Đông 

33619073_2095860327325915_3628945652257390592_o

 

HÌNH HỌC

Bài 4: cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn (O;R). Đường cao AD, BE cắt nhau tại H, kéo dài BE cắt đường tròn (O;R) tại F.

1. chứng minh tứ giác CDHE nội tiếp được một đường tròn.

2. chứng minh tam giác HAF cân.

3. gọi M là trung điểm của cạnh AB. Chứng minh: ME là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE.

4. cho BC cố định và BC = R.(can3). Xác định vị trí của A trên đường tròn (O) để DH.DA lớn nhất.