Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương

ĐỀ CUỐI KÌ 2 TOÁN LỚP 10 VÀ ĐÁP ÁN – THPT ĐOÀN THƯỢNG – HẢI DƯƠNG

“Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương” gồm có 50 câu trắc nghiệm bao quát được kiến thức Toán học kỳ 2 Lớp 10. Khi làm đề, học sinh có thể hình dung cấu trúc đề thi cuối học kỳ 2 và qua đó đánh giá được khả năng của mình. Nhờ vậy, học sinh có thể đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối học kỳ 2 môn Toán của mình.

PHỤ HUYNH VÀ HỌC SINH CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Phạm Văn Đồng – Quảng Ngãi

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Ninh 

Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – Sở GD&ĐT Bắc Giang

  • Trích dẫn một số câu hỏi có trong “Đề cuối kì 2 Toán lớp 10 và Đáp án – THPT Đoàn Thượng – Hải Dương”:

Câu 4: Tam giác ABC có AB = 9cm, AC = 12cm và BC = 15cm. Khi đó đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài là?

A. 8 cm

B. 10 cm

C. 9 cm

D. 7,5 cm

Câu 32: Trên đường tròn bán kính bằng 5, cho một cung tròn có độ dài bằng 10. Số đo radian của cung tròn đó là:

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4