Danh sách xét tuyển Đại học Dược Hà Nội 2015 (Tính đến 11/08/2015)

Danh sách xét tuyển Đại học Dược Hà Nội 2015 (Tính đến 11/08/2015)

Xem Danh sách xét tuyển Đại học Dược Hà Nội 2015 (Tính đến 11/08/2015)

Xem Danh sách tuyển thẳng vào Đại học Dược Hà Nội 2015

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2015: 550 chỉ tiêu, đã bao gồm 71 thí sinh diện tuyển thẳng trúng tuyển (đã có 33 thí sinh xác nhận nhập học, hạn cuối xác nhận nhập học tr­ước ngày 20/08/2015); 07 thí sinh diện Ưu tiên xét tuyển (hạn cuối cùng nộp hồ sơ diện ƯTXT là ngày 20/08/2015); 22 thí sinh từ các trường dự bị đại học; 09 thí sinh cử tuyển; 04 thí sinh nước ngoài.​

Thông tin về tuyển thẳng:

– Tính đến ngày 10/08/2015, đã có 71 thí sinh diện tuyển thẳng trúng tuyển vào Trường Đại học Dược Hà Nội.

– Theo công văn số 672/KTKĐCLGD ngày 29/5/2015 của cục KTKĐCLGD – Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2015, các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng phải đăng ký nhập học (theo mẫu) với Trường Đại học Dược Hà Nội trước ngày 20/8/2015, quá thời hạn này thí sinh sẽ không được nhập học.

– Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng cần liên hệ với Trường Đại học Dược Hà Nội trước ngày 15/08/2015 để làm thủ tục xác nhận nhập học (mẫu đơn xác nhận nhập học kèm theo thông báo này), địa chỉ liên hệ:

+ Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo Trường Đại học Dược Hà Nội, số 13, 15 Lê Thánh Tông, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Điện thoại liên hệ: 043.8264465, 043.9334855.​