Công thức tính nhanh đạo hàm cấp cao của các hàm thường gặp

Công thức tính nhanh đạo hàm cấp cao của các hàm thường gặp: hàm đa thức, hàm lượng giác sin,cos, tan,cot , hàm mũ, hàm; công thức lepnit

cong thuc tinh nhanh dao ham cap cao cua ham thuong gap

cong thuc tinh nhanh dao ham cap cao cua ham thuong gap 2

Công thức tính nhanh đạo hàm cấp cao của các hàm thường gặp: hàm đa thức, hàm lượng giác sin,cos, tan,cot , hàm mũ, hàm; công thức lepnit

cong thuc dao ham cap cao cong thuc dao ham co ban