Bài 5 bài 6 trang 37 sách giáo khoa Toán lớp 11 Đại số 11

Bài 5 bài 6 trang 37 sách giáo khoa Toán lớp 11 Đại số 11

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Bài 5 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Lời giải:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

d. 5cos2x+12sin2x – 13 = 0

<=>5cos2x + 12 sin2x = 13 (1)

Chia cả 2 vế của phương trình (1) cho 13 ta được:

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

Bài 6 (trang 37 SGK Đại số 11): Giải các phương trình sau:

a. tan(2x + 1).tan(3x – 1) = 1

b. tanx + tan (x+π/4) = 1

Lời giải:

a. tan(2x + 1).tan(3x – 1) = 1

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11

<=> tanx – tan2x + 2tanx = 0

<=> tan2x – 3tanx = 0

<=> tanx(tanx – 3) = 0

Giải bài tập Đại số 11 | Để học tốt Toán 11