Chương trình Toán lớp 1

Chương trình Toán lớp 1

Toán lớp 1 giúp các em học sinh biết các phép toán đơn giản: Cộng trừ nhân chia, biết cách giải bài toán có lời văn, học các tình huống trong thực tế….

Chương trình Toán lớp 1 được chia ra thành 4 phần:

  1. Số học
  2. Đại lượng và đo đại lượng
  3. Yếu tố hình học
  4. Giải bài toán

 
1. Số học:

1.1. Các số đến 10. Phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10.

– Nhận biết quan hệ số lượng (nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau).
– Đọc, đếm, viết, so sánh các số đến 10.

– Sử dụng các dấu = (bằng), < (bé hơn), > (lớn hơn).
– Bước đầu giới thiệu khái niệm về phép cộng.
– Bước đầu giới thiệu khái niệm về phép trừ.
– Bảng cộng và bảng trừ trong phạ m vi 10.
– Số 0 trong phép cộng, phép trừ.
– Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
– Tính giá trị biểu thức số có đến dấu hai phép tính cộng, trừ.

1.2. Các số đến 100. Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100.

– Đọc, đếm, viết, so sánh các số đến 100. Giới thiệu hàng chục, hàng đơn vị. Giới thiệu tia số.
– Phép cộng và phép trừ không nhớ trong phạm vi 100. Tính nhẩm và tính viết trong trong phạm vi 100.
– Tính giá trị biểu thức số có đến hai phép tính cộng, trừ (các trường hợp đơn giản).

2. Đại lượng và đo đại lượng:

– Giới thiệu đơn vị đo độ dài xăngtimet: Đọc, viết, thực hiện phép tính với các số đo theo đơn vịđo xăngtimet. Tập đo vàước lượng độ dài.
– Giới thiệu đơn vị đo thời gian: tuần lễ, ngày trong tuần. Bước đầu làm quen với đọc lịch (loại lịch hàng ngày), đọc giờ đúng trên đồng hồ (khi kim phút chỉ vào số 12).

3. Yếu tố hình học:

– Nhận dạng bước đầu về hình vuông, hình tam giác, hình tròn.
– Giới thiệu về điểm, điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình; đoạn thẳng.
– Thực hành vẽ đoạn thẳng, vẽ hình trên giấy kẻ ô vuông, gấp, cắt hình.

4. Giải bài toán:

– Giới thiệu bài toán có lời văn.
– Giải các bài toán bằng một phép cộng hoặc một phép trừ, chủ yếu là các bài toán thêm, bớt một số đơn vị.