Đề thi học kì 1 Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán 2017 – 2018 Quận Hai Bà Trưng

Một số bài trong Đề thi học kì 1 Toán 9 quận Hai Bà Trưng 2017-2018

Bài IV. (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O; R) đường kính AB và điểm C bất kỳ thuộc đường tròn (C khác A và B). Kẻ tiếp tuyến tại A của đường tròn, tiếp tuyến này cắt tia BC ở D. Đường thẳng tiếp xúc với đường tròn tại C cắt AD ở E.

1. Chứng minh bốn điểm A, E, C, O cùng thuộc một đường tròn.

2. Chứng minh BC.BD = 4R2 và OE song song với BD.

Mặc dù học sinh học rất đông nhưng lại bị thu đề nên đành phải lấy tạm đề bản xấu này.

de-thi-hoc-ki-1-lop-9-hai-ba-trung-toan-result