Đề thi học kì 1 lớp 10 trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2017-2018

Đề thi học kì 1 lớp 10 trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2017-2018

Một số Đề thi học kì 1 lớp 10 trường Lương Thế Vinh Hà Nội 2017-2018

Cho tam giác ABC có A(2;2) B(5;4) và C(4;-4). Chứng minh rằng ABC vuông và tìm tọa độ  D sao cho ABCD là hình chữ nhật.

hieuunganh.com_5a314b42d0ef1de 10 luong the vinh hk 1

Document-page-002 Document-page-003