Bài 4 và bài 5 trang 7 Sách giáo khoa Toán lớp 9 Tập 1 Đại số

Bài 4 và bài 5 trang 7 Sách giáo khoa Toán lớp 9 Tập 1 Đại số

 Bài 1: Căn bậc hai

Bài 4 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Tìm số x không âm, biết:

a) √x = 15;         b) 2√x = 14

c) √x < √2;         d) √2x < 4

Lời giải:

a) Ta có: √x = 15 => x = 152

⇔ x = 225

Vậy x = 225

b) 2√x = 14 ⇔ √x = 7

⇔ x = 72 ⇔ x = 49

Vậy x = 49

c) √x < √2 ⇔ x < 2

Vậy x < 2

d) Vì 4 = √16 nên √2x < 4 có nghĩa là √2x < 16

⇔ 2x < 16

⇔ x < 8 ( x ≥ 0)

Vậy 0 ≤ x ≤ 8

Bài 5 (trang 7 SGK Toán 9 Tập 1): Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật: SHCN = 3,5.14 = 49 (m2)

Gọi a (m) (a > 0) là độ dài của cạnh hình vuông. Suy ra diện tích hình vuông là

SHV = a2 = 49 (m2)

=> a = 7 (m)

Vậy cạnh hình vuông có độ dài là 7m.

Ghi chú: Nếu ta cắt đôi hình chữ nhật thành hai hình chữ nhật có kích thước 3,5m x 7m thì ta sẽ ghép được hình vuông có cạnh là 7m.