Đề thi thử toán lớp 10

Đề thi thử toán lớp 10

33100555_1014615438695077_5870913525592883200_n

HÌNH HỌC 

Bài 4: cho đường tròn (O;R) và một điểm A ở ngoài đường tròn. Qua A kẻ 2 tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp tuyến). H là giao điểm của OA và BC. Lấy điểm M thuộc đường tròn (O) sao cho BM song song với AC. Gọi N là giao điểm của đường thẳng AM và đường tròn (O). Tia BN cắt đường thẳng AC tại K.

  1. chứng minh H là trung điểm của BC.
  2. chứng minh (KA)^2 = KN.KB.
  3. gọi G là giao điểm của 2 đường thẳng AO và BK, E là trung điểm của AB. Chứng minh E, G, C thẳng hàng.