Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên Hưng Yên lần 3

Đề thi thử có đáp án THPT Quốc gia 2017 môn Toán trường THPT chuyên Hưng Yên lần 3

ĐÁP ÁN CHI TIẾT CÓ TRONG KHÓA LUYỆN ĐỀ: LINK ĐĂNG KÍ KHÓA SIÊU LUYỆN ĐỀ

LƯU Ý CÁC BẠN ĐÃ MUA SÁCH TÂM PHÁP THẾ ANH ĐƯỢC TẶNG KÈM BỘ ĐỀ CHUYÊN NÀY

Một số câu HAY trong đề :

  1. Cho mặt cầu (S) tâm I. Một mặt phẳng (P) cách I một khoảng 5 (cm) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn đi qua ba điểm A, B, C. Biết AB = 6 (cm), BC = 8 (cm), CA = 10 (cm), tính diện tích xung quanh của mặt cầu (S).
  2. Một vi sinh đặc biệt X có cách sinh sản vô tính kì lạ. Tại thời điểm 0h có đúng 2 con X, với mỗi con X, sống được tới giờ thứ n (với n là số nguyên dương) thì ngay lập tức tại thời điểm đó nó đẻ một lần ra 2^n con X khác. Tuy nhiên do chu kì của con X ngắn nên ngay sau khi đẻ xong lần thứ 4 nó lập tức chết. Hỏi lúc 6h01 phút có bao nhiêu con sinh vật X đang sống?
  3. Để làm một chiếc cốc bằng thủy tinh hình trụ với đáy cốc dày 1,5 (cm), thành xung quanh cốc dày 0,2 (cm) và có thể tích thật (thể tích cốc đựng được) là 480π (cm3) thì người ta cần ít nhất bao nhiêu cm3 thủy tinh?

0 1 2 3 4 5 6