Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường Chu Văn An – Hà Nội

Đề thi HK1 Toán 12 năm học 2016 – 2017 trường Chu Văn An – Hà Nội

Một số câu HAY :

  1. Với mức tiêu thụ thức ăn của trang trại A không đổi như dự định thì lượng thức ăn dự trữ sẽ hết sau 100 ngày. Nhưng thực tế, mức tiêu thụ thức ăn tăng thêm 4% mỗi ngày (ngày sau tăng 4% so với ngày trước đó) . Hỏi thực tế lượng thức ăn dự trữ đó sẽ hết sau khoảng bao nhiêu ngày? ( làm tròn đến hàng đơn vị).
  2. Khi nuôi cá thí nghiệm trong một hồ, nếu trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ nuôi n con cá n ∈ N∗ thì trung bình sau mỗi vụ mỗi con cá nặng P(n) = 480−20n (gam). Hỏi phải thả bao nhiêu con cá trên mỗi đơn vị diện tích mặt hồ để sau mỗi vụ khối lượng cá thu được là nhiều nhất ?

sửa1 sửa2 sửa3 sửa4 sửa5 sửa6