Ứng dụng số phức giải toán khai triển, tính tổng nhị thức Niutơn

Ứng dụng số phức giải toán khai triển, tính tổng nhị thức Niutơn

Bài viết giới thiệu phương pháp ứng dụng số phức giải toán khai triển, tính tổng nhị thức Niutơn, đây là lớp bài toán tương đối phức tạp đối với học sinh khối 11 khi các em giải toán bằng các phương pháp khác, tuy nhiên nếu biết áp dụng số phức (được học ở chương trình Giải tích 12) thì lời giải các bài toán sẽ trở nên gọn gàng và dễ hiểu hơn.

Phương pháp :Ta nhắc lại công thức khai triển nhị thức Niutơn:

ung dung so phuc nhi thuc newton ung dung so phuc nhi thuc newton-1 ung dung so phuc nhi thuc newton-2 ung dung so phuc nhi thuc newton-3 ung dung so phuc nhi thuc newton-4 ung dung so phuc nhi thuc newton-5